Bảng dịch lời bài hát Applause | Dịch lời bài hát hay nhất

Có phải bạn đang muốn tìm các bảng dịch lời bài hát đúng vậy không? Có phải bạn đang muốn xem bảng dịch lời bài hát Applause có đúng vậy không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây.

Bảng dịch lời bài hát Applause | Dịch lyrics nhạc mới xuất bản.

Lời bài hát

I stand here waiting for you to bang the gong
To crash the critic saying, “is it right or is it wrong?”
If only fame had an IV, baby could I bear
Being away from you, I found the vein, put it in here

I live for the applause, applause, applause
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Live for the way that cheer and scream for me
The applause, applause, applause

Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)
Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)

A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch
A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch

I’ve overheard your theory
“Nostalgia’s for geeks”
I guess sir, if you say so
Some of us just like to read

One second I’m a kunst
Then suddenly the kunst is me
Pop culture was in art
Now, art’s in pop culture in me

See also  Bảng dịch lời bài hát All Falls Down (feat. Noah Cyrus with Digital Farm Animals) | Bảng dịch lyrics nhạc mới nhất

I live for the applause, applause, applause
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Live for the way that cheer and scream for me
The applause, applause, applause

Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)
Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)

A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch
A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch

Touch, touch
Touch, touch, now

I live for the applause, applause, applause
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Live for the way that cheer and scream for me
The applause, applause, applause

Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)
Give me that thing that I love
(Turn the lights on)
Put your hands up, make ’em touch
(Make it real loud)

A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch
A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real loud
Put your hands up, make ’em touch, touch

A-R-T-P-O-P

Lời Việt

Tôi đứng đây chờ đợi bạn để gõ tiếng chiêng

Để dập tắt lời phê phán nói “cái này đúng hay sai?”

Giá mà danh vọng có thể tiêm, cưng à, tôi chịu được

See also  Bảng dịch lời bài hát Dancing With Our Hands Tied | Nơi dịch lyrics nhạc mới ra mắt

Cách xa bạn, tôi tìm thấy tĩnh mạch, hãy tiêm vào đây

Tôi sống vì tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Tôi sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay, sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay

Hãy sống bằng cách cổ vũ và hò hét vì tôi

Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

(Vỗ lớn lên)

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

(Vỗ lớn lên)

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

Tôi nghe thoáng qua lý thuyết của bạn

“Sự hoài niệm chỉ dành cho bọn mọt sách”

Tôi đoán, thưa bạn, nếu bạn nói thế

Một vài kẻ trong chúng ta chỉ thích đọc

Trong một giây, tôi là nghệ thuật

Rồi bất thình lình nghệ thuật là tôi

Văn hóa nhạc pop trong nghệ thuật

Nay, nghệ thuật trong văn hóa pop trong tôi

Tôi sống vì tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Tôi sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay, sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay

Hãy sống bằng cách cổ vũ và hò hét vì tôi

Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

See also  Lời dịch bài hát One More Night | Nơi dịch lời bài hát mới ra mắt

(Vỗ lớn lên)

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

(Vỗ lớn lên)

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

Chạm, chạm

Chạm, chạm, ngay lúc này

Tôi sống vì tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Tôi sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay, sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay

Hãy sống bằng cách cổ vũ và hò hét vì tôi

Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

(Vỗ lớn lên)

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến

(Bật đèn lên)

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

(Vỗ lớn lên)

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y

Vỗ lớn lên

Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

P-O-P-N-G-H-Ệ-T-H-U-Ậ-T

Vậy là bạn đã xem xong bảng dịch lời bài hát Applause rồi đó. Chúng tôi mong rằng những bảng dịch lyrics nhạc được cung cấp trong website này mang lại nhiều giá trị cho bạn.

Ngoài xem bảng dịch của bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều bảng dịch lyrics nhạc khác tại đây: Xem các bảng dịch bài hát mới ra mắt tại đây.

Tìm kiếm về chủ đề bảng dịch lời bài hát Applause.

#Applause.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem bảng dịch lyric nhạc trên website Xemloibaihat.com. Chúc bạn vui vẻ mỗi ngày.