Biển Cạn Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Biển Cạn Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Biển Cạn Lyrics | Lyrics of new songs.

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
ời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can.

Above is all the Biển Cạn Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Biển Cạn Lyrics.

#Biển #Cạn #Lyrics.

In addition to this Biển Cạn Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.