Bóng Chiều Tà Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Bóng Chiều Tà Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Bóng Chiều Tà Lyrics | Lyrics of new songs.

Chiều ơi về đâu,
Chiều đi lòng nhớ bao nổi u sầụ
Chiều sương im lắng buồn.
Mờ xa đôi cánh chim lùa theo gió.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chiều xa ngoài khơi,
Thuyền theo giòng nước về chốn xa vờị
Cành hoa phai sắc tàn.
Còn đâu trăng sáng mơ bên vườn lan.

Nhưng giấc mơ tan.
Vườn theo gió bao cung đàn.
Ðâu dáng duyên xưa
Một chiều thu ta còn nhớ.
Nhớ hồi còn thơ,
Vai kề vai trong tiếng tợ
Tuy xa vắng ta vẩn mong chờ,
Chiều sao hờ hững lạnh lùng thờ ợ

Above is all the Bóng Chiều Tà Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Bóng Chiều Tà Lyrics.

#Bóng #Chiều #Tà #Lyrics.

In addition to this Bóng Chiều Tà Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.