Cát Bụi Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Cát Bụi Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Cát Bụi Lyrics | Lyrics of new songs.

Hạt bụi nào[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
hóa kiếp thân tôi
Ðể một mai vươn hình hài lớn dậy
ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Ðể một mai tôi về làm cát bụi
ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Ðể tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không haỵ

Above is all the Cát Bụi Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Cát Bụi Lyrics.

#Cát #Bụi #Lyrics.

In addition to this Cát Bụi Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.