Ðà Lạt Xanh Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Ðà Lạt Xanh Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Ðà Lạt Xanh Lyrics | Lyrics of new songs.

Ðà Lạt xanh trong.. in dâ`u chân em hồng
Ðà Lạt nă`ng saỵ. điểm tô thời con ga`i
Ðà Lạt mù sương.. mộng mơ so`ng cuồn cuộn
Tình yêu mơ`i chơ`m.. mở nguồn đôi mă`t sa`ng

See also  Brigada Flores Magon – Rock Or Die Lyrics | New Today Lyrics

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nụ cười em tươị. mơ co` nhau trong đời
Kỷ niệm ngâ`t ngâỵ. bao nhiêu điều vui mơ`i
Sài Gòn mù khơị. tình vui co` anh đợi
Ðợi trong nỗi khă`c khoảị. của tình anh chơi vơi

See also  Taylor Swift - Back to December lyrics - Lyrics new.

Em co` biê`t.. đẹp nhâ`t một đo`a hoa
Là tình yêụ. tình yêu của chu`ng ta
Em đã đê`n.. trong khi anh không ngờ
Và như thê`.. chẳng lẽ một giâ`c mơ

Tình hồng anh traọ. như ma`u anh đang hồng
Nhịp đập tra`i tim.. vẫn chia đều sự sô`ng
Mặn nồng dòng sông.. trải ra đê`n vô cùng
Tặng em tâ`t cả.. nhiệm mầu trong không trung…

See also  Another in the Fire Lyrics Video - Lyrics new.

Above is all the Ðà Lạt Xanh Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Ðà Lạt Xanh Lyrics.

#Ðà #Lạt #Xanh #Lyrics.

In addition to this Ðà Lạt Xanh Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.