Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics | Lyrics of new songs.

Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát,
thì anh tay phiếm nắn nót cung đàn.
Từng nhịp nhặc khoang, anh ru hồn theo tiếng tơ
nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc
và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai
em nũng nịu cười nói sai là tại anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai,
Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đị
Rồi em đành chối tiếng giao hoà.
Từ ly là khúc hát đau lòng sầu muôn lốị
Ai đang xây mộng cát vàng cao sang.
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoạ
Lời ca ngày ấy đã xa rồị
Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim.

Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát,
thì ai thay thế nắn nót cung đàn.
Từng điệu nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em
và rồi hờn yêu em không còn như ngày trước,
và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai,
cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng saị

Above is all the Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics.

#Giọng #Dĩ #Vãng #Lyrics.

In addition to this Giọng Ca Dĩ Vãng Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.