Hợp âm bài hát A Lover’s Concerto | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát A Lover’s Concerto tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc A Lover’s Concerto | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

[C]How gentle is the [Em]rain that [F]falls
[G7]softly on the [C]meadow
[Dm7]Birds [G7]high up in [C]the trees
[Am]serenade the [G]clouds with their [Dm7]melodies
[G7]Oh, [C]see there beyond the [Em]hill,
the [F]bright [G7]colours of the [C]rainbow
[Dm7]Some [G7]magic [C]from above
[Am]made this day for [Dm7]us [G7]just to fall [C]in love.
[C]Now I belong to [Em]you
from [F]this [G7]day until [C]forever,
[Dm7]Just [G7]love me [C]tender- ly
[Am]and I’ll give to [G]you every part of [Dm7]me.
[G7]Oh, [C]don’t ever make me
[Em]cry through [F]long [G7]lonely [C]nights [Am]without love.
[Dm7]Be [G7]always true [C]to me,
[Am]keep this day in [Dm7]your [G7]heart [C]eternal- ly.
[C]Some day we shall re- [Em]turn [F]
to [G7]this place upon [C]the meadow.
[Dm7]We’ll [G7]walk out in [C]the rain,
[Am]see the birds [G]above singing once [Dm7]again.
[G7]Oh, [C]you hold me in your [Em]arms,
and [F]say [G7]once again you [C]love [Am]me,
[Dm7]And [G7]if your love [C]is true,
[Am]everything will [Dm7]be [G7]just as [C]wonder- ful.
[C]You hold me in your [Em]arms,
and [F]say [G7]once again you [C]love [Am]me,
[Dm7]And [G7]if your love [C]is true,
[Am]everything will [Dm7]be [G7]just as [C]wonder- ful.

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát A Lover’s Concerto mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát A Lover’s Concerto.

#Lovers #Concerto.
Ngoài xem hợp âm bài hát A Lover’s Concerto bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé