Hợp âm bài hát A Step You Can’t Take Back | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát A Step You Can’t Take Back tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc A Step You Can’t Take Back | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

capo 1
Intro
[F] [Bb] [C] x2
 
Verse1
So you [F]find [Bb]yourself
at the [C]subway With
your [F]world in a [Bb]bag
by your [C]side And all
at [F]once what [Bb]seemed
like a [C]good way
You [F]realize is the
[Bb]end of the [C]line
For [Bb]what it’s worth
 
Chorus1
[F]Here [Bb]comes the
train Upon the
[F]track There [Bb]goes
the pain It cuts
to [F]black Are you
ready [Bb]for the
last act To
take a [Bb]step You
can’t take [F]back [C] [Bb] [F] [C] [Bb]
 
Verse2
Taken [F]all the [Bb]punches
you [C]could take Took
them [F]all [Bb]right on the
the [C]chin And though
the [F]camel’s [Bb]back
is [C]breaking
[F]Again [Bb] [C]again for
[Bb]what it’s worth
 
Chorus2
[F]Here [Bb]comes the
train Upon the
[F]track There [Bb]goes
the [Gm]pain It [C]cuts
to [F]black Are you
ready [Bb]for the
last act To
[C]take a step [Bb] [C]You
can’t take [F]back[C] [Bb]
 
Bridge
[Dm]Did she [G]love you?
[C]Did she [F]take you [Dm]down?
Was she [Gm]on her [C]knees
when she [F]kissed your [Dm]crown?
Tell me [G]what you [C]found
 
Chorus3
[F]Here [Bb]comes the [Gm]rain
So [C]hold your [F]hat
And don’t [Bb]pray to
[Gm]god Cause he [C]won’t
talk [F]back Are you
ready [Bb]for the last
[Gm]act To [C]take a [Bb]step [C]
You can’t take [F]back
[C]back [Bb]back You cant
take [F]back [C]back [Bb]back
 
Outro
So you [F]find [Bb]yourself
at the [C]subway With
your [F]world in a [Bb]bag
by your [C]side

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát A Step You Can’t Take Back mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát A Step You Can’t Take Back.

#Step.
Ngoài xem hợp âm bài hát A Step You Can’t Take Back bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé