Hợp âm bài hát AI NI (愛你) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát AI NI (愛你) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc AI NI (愛你) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Tone gốc A: Capo 2
 
Wǒ bì[G] shàng yǎn jīng[Em] tiē zhe nǐ[C] xīn tiào hū xī[D]
Ér cǐ[G] kè dì qiú[Em] zhǐ shèng[C] wǒmen ér yǐ[D]
Nǐ wéi[G]xiào de chún[Em] xíng zǒng[C] gōuzhe wǒ de xīn[D]
Měi yī[G] miǎo chū wěn[Em] wǒ měi yī [C]miǎo dōu xiǎng[D] yào wěn nǐ[G] [G]
 
Jiù zhèy àng ài[Em] nǐ ài nǐ ài[C] nǐ suí shí dōu[G] yào yī qǐ[D]
Wǒ xǐ huān ài[Em] nǐ wài tào wèi[C] dào hái yǒu nǐ[G] de huái lǐ[D]
Bǎ wǒ men yī[Em] fú niǔ kòu hù[C] kòu nà jiù bù[G] yòng fēn lí[D]
Měi hǎo[C] ài qíng wǒ jiù ài zhè[D] yàng tiē jìn yīn wèi nǐ ([G])
[G] [Em][C] [Cm]
[G] [Em][C] [D]
 
[G]Yǒu shí méi shēng[Em] qì gù yì[C] nào pí qì[D]
Nǐ de jǐn[G] zhāng zài yì[Em] ràng wǒ jué[C] dé ān xīn[D]
Cóng nǐ mǒu[G] gè jiǎo dù[Em] wǒ zǒng kàn[C] jiàn zì jǐ[D]
Dào dǐ[C] nǐ dǒng wǒ huò qí shí[D] wǒ běn lái jiù xiàng nǐ[G] [G]
 
Jiù zhè yàng ài[Em] nǐ ài nǐ ài[C] nǐ suí shí dōu[G] yào yī qǐ[D]
Wǒ xǐ huān ài[Em] nǐ wài tào wèi[C] dào hái yǒu nǐ[G] de huái lǐ[D]
Bǎ wǒ men yī[Em] fú niǔ kòu hù[C] kòu nà jiù bù[G] yòng fēn lí[D]
Měi hǎo[C] ài qíng wǒ jiù ài zhè[D] yàng tiē jìn yīn wèi nǐ[G] oh[G]
 
[C]Xiǎng biàn chéng nǐ de yǎng[G][C] liū jìn nǐ shēn tǐ lǐ[G] oh[Am7][Bm7]
[C]Hǎo hǎo kàn kàn zài nǐ[G] xīn lǐ[Am] nǐ yǒu duō me bǎo bèi[D] wǒ ài nǐ
 
Jiù zhè yàng ài [Em]nǐ ài nǐ ài[C] nǐ suí shí dōu[G] yào yī qǐ[D]
Wǒ xǐ huān ài[Em] nǐ wài tào wèi[C] dào hái yǒu nǐ[G] de huái lǐ[D]
Bǎ wǒ men yī[Em] fú niǔ kòu hù[C] kòu nà jiù bù[G] yòng fēn lí[D]
Měi hǎo[C] ài qíng wǒ jiù ài zhè[D] yàng tiē jìn yīn wèi nǐ[G]
Wǒ men[C] ài qíng huì yī zhí méi[D] yǒu jù lí zuì měi lì[G]

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát AI NI (愛你) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát AI NI (愛你).

#愛你.
Ngoài xem hợp âm bài hát AI NI (愛你) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé