Hợp âm bài hát Best In Me | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Best In Me tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Best In Me | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

[C]Mmm [Am]hmm. x2
(VERSE 1)
[C]From the moment I [Am]met you
[C]I just knew you’d be [Am]mine
[C]You touched my hand and I knew [Am]that this
[C]Was gonna be [Am]our time
I don’t ever [Dm]wanna lose [G]this feeling
I don’t [Am/c]wanna [Dm]spend a moment apart
Ooh
(CHORUS)
‘Cause [C]you bring out the best in [E]me,
Like [Am]no-one else [Dm]can do
That’s why [Dm]I’m by [G]your side
And that’s why [C]I love you
(Verse 2) comme le premier pour les tabs
Every day that I’m here with you
I know that it feels right (so right, so right, mmm)
And I’ve just got to be near you
Every day and every night (every night)
And you know that we belong together
It just had to be you and me
Ooh yeah
(CHORUS)
‘Cause you bring out the best in me,
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you
[C]O [Am]oh.
Oh
Oh-oh
Wah wah wah
Ooh wah
And you know that [Dm]we [G]belong together
It just had [Am/c]to [Dm]be you and me
(CHORUS)
‘Cause you bring out the best in me,
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
‘Cause you bring out the best in me,
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side (by your side)
And that’s why I love you
(Love you, love you, love you)
Baby
‘Cause you bring out the best in me,
(You bring out the best in me)
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Best In Me mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Best In Me.

.
Ngoài xem hợp âm bài hát Best In Me bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé