Hợp âm bài hát Broken Vow | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Broken Vow tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Broken Vow | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Ghi theo tông gốc C Major của Lara Fabian
Intro:
[C] [F] [G/B] [Am] [Am/G] [F]
[Em] [A7] [Dm7] [Fm] [G7]
[C] [G7] [C] [G7] [C]
 
Tell me her name I [G7]want to [C]know [G7] [C]
The way she looks And [E7/G#]where you [Am]go
I [Am/G]need to [F]see her [Em]face I [A7]need to unders[Dm7]tand
Why you and [Fm]I came to an [Gsus4] [G]
 
[C]Tell me again I [G7]want to [C] [G7] [C]
Who broke my faith in [E7/G#]all these [Am]years
Who [Am/G]lays with [F]you at [Em]night When [A7]I’m here all [Dm7]alone
Remembering [Fm]when I was your [G]own
 
I’ll let you [Am]go I’ll let you [Em]fly
Why do I [F]keep [B] on asking [E]why
I’ll let you [Am]go [F] Now that I [Em]found [Am]
A way to [C]keep [G7]some[Am]how
More than a [C]bro[G7]ken [C]vow [G7] [C]
 
Tell me the words I [G7]never [C]said [G7] [C]
Show me the tears you [E7/G#]never [Am]shed
Give me the [F]touch That one you [A7]promised to be [Dm]mine
Or has it [Fm]vanished for all [Gsus4]time [G]
 
I’ll let you [Am]go I’ll let you [Em]fly
Why do I [F]keep [B] on asking [E]why
I’ll let you [Am]go [F] Now that I [Em]found [Am]
A way to [C]keep [G7]some[Am]how
More than a [C]bro[G7]ken [C]vow [G7] [C]
 
I close my [Em]eyes And dream of [Am]you and I And [D]then I rea[G]lize
There’s more to [Am7]life than only [B7]bitterness and [Em]lies
I close my [Dm7/G]eyes
 
[C] [G7] [C] [C] [E7/G#] [Am]
 
[Am/G]I’d give [F]away my [Em]soul To [A7]hold you once a[Dm7]gain
And never [Fm]let this promise [G]end
 
I’ll let you [Am]go I’ll let you [Em]fly
Why do I [F]keep [B] on asking [E]why
I’ll let you [Am]go [F] Now that I [Em]found [Am]
A way to [C]keep [G7]some[Am]how
More than a [C]bro[G7]ken [C]vow

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Broken Vow mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Broken Vow.

#Broken #Vow.
Ngoài xem hợp âm bài hát Broken Vow bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé