Hợp âm bài hát Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

[Bb]nèitiān nǐ zhǎo wǒ tánxīn [F]
yángguāng xià kàn [Gm]dào nǐ xiūsè de [Dm]biǎoqíng
bìng méiyǒu tài duō [Eb]tài duō de [Bb]huàyǔ
kě wǒ yǐjīng [Eb]yìshí dào zhè duàn [F]gǎnqíng
 
wǒmen [Bb]yīqǐ zuò zài kāfēi [F]tīng
wǒmen [Gm]yīqǐ chī nǐ ài chī de [Dm]bīngqílín
wǒmen shì [Eb]duìfāng zuìměi de [Bb]jìyì
nǐ wǎnzhe wǒ de [Eb]shǒubì xìngfú de zǒu zài rén [F]qún lǐ
 
Chorus
jiù zài yīqǐ [Bb]shuí ràng wǒmen [F]xiāngyù
yǐhòu de [Gm]rìzi wǒmen yīqǐ [Dm]xiāngyī
wǒ huì chǒngzhe [Eb]nǐ wǒ huì zòngróng [Bb]
shuí yào qīfù [Eb]nǐ wǒ jiù zhàn chū bǎo [F]hù nǐ
 
jiù zài yī [Bb]qǐ yīshēng xiàng shǒu bù [F]
jiù zài yī [Gm]qǐ shuí dōu bùxǔ shuō [Dm]fēnlí
zhè duàn liànqíng [Eb]shì shàngtiān jǐyǔ [Bb]
huì ràng wǒmen [Eb]chéngwèi zhège shìjiè [F]shàng zuìměi de qínglǚ [Bb]
 
nǐ xiào [Bb]wǒ péizhe nǐ xiào [F]
nǐ kū wǒ jiù [Gm]zài nǐ shēnbiān dòu nǐ [Dm]kāixīn
rúguǒ nǐ shēngqì [Eb]bù lǐ wǒ [Bb]
wǒ jiù huì [Eb]hòuzhe liǎnpí xiàng nǐ tiējìn [F]
 
zài zhè [Bb]wǒmen gòngtóng hūxī [F]
bùguǎn wèilái [Gm]zěnyàng dōu wú suǒ wèijù [Dm]
yībèizi dōu shuō [Eb]wǒ ài nǐ [Bb]
ràng zhěnggè chéngshì [Eb]língtīngzhe wǒmen xìngfú [F]de shēngyīn
 
Chorus
jiù zài yīqǐ [Bb]shuí ràng wǒmen xiāngyù [F]
yǐhòu de [Gm]rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī [Dm]
wǒ huì chǒngzhe [Eb]nǐ wǒ huì zòngróng nǐ [Bb]
shuí yào qīfù [Eb]nǐ wǒ jiù zhàn chū bǎo [F]hù nǐ
 
jiù zài yī [Bb]qǐ yīshēng xiàng shǒu bù qì [F]
jiù zài yī [Gm]qǐ shuí dōu bùxǔ shuō fēnlí [Dm]
zhè duàn liànqíng [Eb]shì shàngtiān jǐyǔ [Bb]
huì ràng wǒmen [Eb]chéngwèi zhège shìjiè [F]shàng zuìměi de qínglǚ [Bb]
 
 

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ).

#Cặp #đôi #đẹp #nhất #最美情侣.
Ngoài xem hợp âm bài hát Cặp đôi đẹp nhất ( 最美情侣 ) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé