Hợp âm bài hát Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Tông gốc B capo 4
1 2 3 AMIGO
4 5 6 jiā yóu jiā yóu
1 2 3 AMIGO
4 5 6
 
(Chorus)
Xiǎo yǔ zhòu
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO nǐ shì wǒ zuì hǎo péng [C]yǒu
Wǒ huì [D]tǐng nǐ dào [G]zuì hòu
Dà mèng xiǎng
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO qīng chūn jué bù tíng liú
[C]Yī qǐ [D]zhàn dòu zài
[C]zuì yǒng gǎn [D]de shí [G]hòu
 
[Em]Wǒ men bù dǒng [Bm]ài
[C]Què bǐ cǐ yī [G]lài
[Em]Tīng zhe nǐ xiā [D]bāi
[Am]Péi nǐ fēi qǐ [D]lái
 
[Em]Quán tóu duō lì [Bm]hài
[C]Yòng duì cái jīng [G]cǎi
[Em]Jiāo’ào de mǔ [D]zhǐ
[Am]Huì wèi nǐ shù qǐ [D]lái
 
[C]Duō me shén [D]
[Bm]Yī lù yǒu [Em]
[C]Shǎn guāng de [D]mèng xiǎng líng jù [G][G]
 
(Chorus)
Xiǎo yǔ zhòu
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO nǐ shì wǒ zuì hǎo péng [C]yǒu
Wǒ huì [D]tǐng nǐ dào [G]zuì hòu
Dà mèng xiǎng
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO qīng chūn jué bù tíng liú
[C]Yī qǐ [D]zhàn dòu zài
[C]zuì yǒng gǎn [D]de shí [G]hòu
 
1 2 3 AMIGO
4 5 6 jiā yóu jiā yóu
 
[Em]Yǒu shí hòu yǔ [Bm]yán
[C]Bù néng gòu biǎo [G]
[Em]Nà xiē bù’ān [D]
[Am]Qíng xù de biàn [D]huà
 
[Em]Wǒ men gāi miàn [Bm]duì
[C]Wǒ men gāi zhǎng [G]
[Em]Zài yǎo yī yǎo [D]
[Am]Yī dìng néng gòu dào [D]
 
[C]Duō me shén [D]
[Bm]Yī lù yǒu [Em]
[C]Shǎn guāng de [D]mèng xiǎng líng jù [G][G]
 
(Chorus)
Xiǎo yǔ zhòu
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO nǐ shì wǒ zuì hǎo péng [C]yǒu
Wǒ huì [D]tǐng nǐ dào [G]zuì hòu
Dà mèng xiǎng
[G]GO GO GO jiā yóu wǒ de péng yǒu
[D]HO HO HO qīng chūn jué bù tíng liú
[C]Yī qǐ [D]zhàn dòu zài
[C]zuì yǒng gǎn [D]de shí [G]hòu
 
[G]Yī nián zhī jì zài yú chūn
[Em]Wǒ men zhèng zhí yú qīng chūn
[C]Shàng hǎo nián jì yī zhuàn [D]shēn
 
[G]Tiān jiàng dà rèn yú cǐ rén
[Em]Wǒ men zhèng zhí yú qīng chūn
[Am]Nǐ bù shì yī gè [D]rén [D]
 
(Repeat chorus)

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO).

#Cố #Lên #AMIGO #加油 #AMIGO #AMIGO.
Ngoài xem hợp âm bài hát Cố Lên! AMIGO (加油! AMIGO – Come On! AMIGO) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé