Hợp âm bài hát IDGAF | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát IDGAF tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc IDGAF | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Verse 1:
 
[Em] You call [D] me all friendly [G]
Tellin’ me how [C] much you miss [Em] me
That’s funny [D], I guess you’ve [Bm] heard my [C]songs
Well, [Em] I’m too busy [D] for your business
[G] Go find a girl who [C] wants to listen
[Em] ‘Cause if you think I [D]was
born yesterday, you [Bm] have got me [C]wrong
 
Pre-Chorus:
So I cut you [Em] off
[D] I don’t need your love
[G] ‘Cause I already [C] cried enough
I’ve been [Em] done
I’ve [D] been movin’ on [Bm] since we said [C] goodbye
I cut you [Em] off
I don’t [D] need your love
[G] So you can try [C] all you want [Em]
[D] Your time is up, I’l [Bm]l tell you why [C]
 
Chorus:
You [Em] say you’re [D] sorry, but it’s too [G] late now [C]
So save it [Em], get gone [D], shut up [Bm] [C]
‘Cause [Em] if you [D] think I care about [G] you now [C]
Well, [Em] boy, I [D] don’t give a fuck [Bm] [C]
 
Verse 2:
[Em] I remember [D] that weekend
[G] When my best friend [C] caught you creepin’
[Em] You blamed it [D] all on the [Bm] alcohol [C]
So [Em] I made my [D] decision
[G] ‘Cause you made [C] your bed, sleep in it
[Em] Play the victim and [D] switch your position
I’m [Bm] through, I’m [C] done
 
Pre-Chorus:
So I cut you [Em] off
[D] I don’t need your love
[G] ‘Cause I already [C] cried enough
I’ve been [Em] done
I’ve [D] been movin’ on [Bm] since we said [C] goodbye
I cut you [Em] off
I don’t [D] need your love
[G] So you can try [C] all you want [Em]
[D] Your time is up, I’l [Bm]l tell you why [C]
 
Chorus:
You [Em] say you’re [D] sorry, but it’s too [G] late now [C]
So save it [Em], get gone [D], shut up [Bm] [C]
‘Cause [Em] if you [D] think I care about [G] you now [C]
Well, [Em] boy, I [D] don’t give a fuck [Bm] [C]
 
Post-Chorus:
I see you tryna’ [Em] get to me [D]
I see you beggin’ [G] on your [C] knees
[Em] Boy, I [D] don’t give a fuck [Bm] [C]
So stop tryna’ [Em] get to me [D]
Tch, get up [G] off your [C] knees
‘Cause, [Em] boy, I [D] don’t give a [Bm] [C] fuck about [Em] you [D]
 
Bridge:
No, I don’t [G] give a damn [C]
[Em] You keep [D] reminiscin’ on when [Bm] you were my [C] man
But I’m over [Em] you [D]
Now you’re [G] all in the [C] past
You [Em] talk all that [D] sweet
talk, but I [Bm] ain’t comin’ [C] back
Cut you [Em] off
I don’t [D] need your love
[G] So you can try [C] all you want [Em]
Your [D] time is up, I’ll [Bm] tell you why
(I’ll tell you why)
 
Chorus:
You [Em] say you’re [D] sorry, but it’s too [G] late now [C]
So save it [Em], get gone [D], shut up [Bm] [C]
(Too late now)
‘Cause [Em] if you [D] think I care about [G] you now [C]
Well, [Em] boy, I [D] don’t give a fuck
([Bm]Boy, I don’t [C] give a fuck)
 
Post-Chorus:
I see you tryna’ [Em] get to me [D]
I see you beggin’ [G] on your [C] knees
[Em] Boy, I [D] don’t give a fuck [Bm] [C]
So stop tryna’ [Em] get to me ( [D] get to me)
Tch, get up [G] off your [C] knees
‘Cause, [Em] boy, I [D] don’t give a [Bm] [C] fuck
 

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát IDGAF mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát IDGAF.

#IDGAF.
Ngoài xem hợp âm bài hát IDGAF bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé