Hợp âm bài hát If You Come Back – Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát If You Come Back đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc If You Come Back mới cập nhật – dễ đàn.

F [A]or [E]all [D]t his [E]ti me
I been lov [A]in’ [E]yo u [D]girl, oh [E]yes I have
A [A]nd ever since the day
[E]You left m [D]e here [E]alone
I’ve be [A]en [E]tryin g to find, [D]o h the [E]reason why
S [A]o if I did [E]someth ing wrong please tell me
[D]I wanna un [E]derstand
[Bm]Cos I don’t [E]want this love [D]t o [E]ever e nd
And I sw [A]ear, If [E]you come [D]b ack in my life
I’ [E]ll be there ’til [A]th e end [E]o f [D]time, o h [E]yea h
And I sw [A]ear, I’ll [E]ke ep you [D]ri ght by my side
‘Cos b [E]aby [Bm]you’r e [E]the [D]one I [E]wa nt
[A]I wa [E]tche [D]d [E]yo u go
Takin’ my [A]heart [E]with y [D]ou, oh [E]yes you did
Every ti [A]me I [E]try to [D]reach you on the [E]phone
Baby you’re [A]neve [E]r there
Girl you’r [D]e [E]nev er home
So [A]if I did som [E]ething wrong please tell me
[D]I wanna un [E]derstand
‘Co [Bm]s I don’t [E]wa nt this [D]love to [E]ever end
[E]No, no, no, no
And I swe [A]ar, if you [E]co me back [D]i n my life
[E]I’ll be there ’til [A]the en [E]d of [D]tim e, oh [E]yea h
And I sw [A]ear, I’ll keep [E]you right [D]b y my side
‘Cos b [E]aby [Bm]you’r e [E]the [D]one I [E]want
Oh yes you are
[E]Maybe I didn’t know ho [D]w to show it
[E]Maybe I didn’t know what to say
[D]This time I won’t disguise
[E]Then we can build our lives
[D]And we can be a [E]s one
I swear, if y [A]ou come [E]ba ck in [A]my life
[E]I’ll be there ’til [A]the end [E]of time [D], oh [E]yea h
And I swea [A]r, I’ll keep [E]you right [A]by my side
‘Cos b [E]aby [Bm]you’ re [E]the [D]one I [E]wan t
Oh yes you are, by my side

Ngoài xem hợp âm bài hát If You Come Back bạn có thể xem thêm nhiều chord nhiều bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề If You Come Back.

.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, mv ca nhạc của các bản nhạc hot mới công chiếu của các ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những bảng hợp âm chúng tôi cung cấp nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và cũng chúc các bạn đánh đàn bản nhạc If You Come Back hay nhất nhé.