Hợp âm bài hát Isn’t She Lovely | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Isn’t She Lovely tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Isn’t She Lovely | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

tone [E]
 
Isn’t she [C#m7](vi) lovely [F#7] (V7/V)
[F#m7] (ii7) Isn’t she [B7] (V7) wonderful [Emaj7] (Imaj7)
Isn’t she [C#m7] (vi) precious[F#7] (V7/V)
[F#m7] (ii7) Less than one [B7] (V7) minute [Emaj7] (Imaj7) old
I never [Amaj7] (IVmaj7 or Imaj7) thought through love we’d [G#m7] (iiim7) be
Making [C#m7] (vi) one as [F#7](V7/V) lovely as she [E7] (V7/IV)
But isn’t she [Amaj7] (diatonic walk down) lovely[C#m7] made[F#7] from [B7] (V7) love [E] (I)
 
Second verse: add more technique complexity
and a few leading tones, no changing harmonization
Second chorus: chromatic walk down instead.

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Isn’t She Lovely mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Isn’t She Lovely.

#Isnt #Lovely.
Ngoài xem hợp âm bài hát Isn’t She Lovely bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé