Hợp âm bài hát It Ain’t Me – Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát It Ain’t Me đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc It Ain’t Me mới cập nhật – dễ đàn.

Capo 5
 
(VERSE)
[Em]I had a [G]dream
We were [C]sipping whisky [G]neat
Highest [C]floor, the [G]bowery
And I was [D]high enough
Some[Em]where along the [G]lines
We stopped [C]seeing eye to [G]eye
You were [C]staying out all [G]night
And I [D]had enough
 
(PRE-CHORUS)
No, I [Em]don’t wanna [G]know
where you [C]been or where you’re [G]going
But I [C]know I won’t be [G]home
And you’ll be [D]on your own
 
(CHORUS)
Who’s gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
Who’s gonna [C]rock you when
the [G]sun won’t let you [D]sleep?
Who’s waking [C]up to drive you [G]home
when you’re [D]drunk and all [Em]alone?
Who’s gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
It ain’t me
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]
 
It ain’t me
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]
 
[Em] [G]
 
(VERSE)
[Em]I had a [G]dream
We were [C]back to [G]seventeen
Summer [C]nights and the [G]libertines
Never [D]growing up
[Em]I’ll take with [G]me
The [C]polaroids and the [G]memories
But you [C]know I’m gonna [G]leave
Behind the [D]worst of us
 
(CHORUS)
Who’s gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
Who’s gonna [C]rock you when
the [G]sun won’t let you [D]sleep?
Who’s waking [C]up to drive you [G]home
when you’re [D]drunk and all [Em]alone?
Who’s gonna [C]walk you through
the [G]dark side of the [D]morning?
It ain’t [C]me, no [G]no [D]
It ain’t [C]me, no [G]no [D]
It ain’t [C]me, no [G]no [D] [Em]
Who’s gonna [C]walk you through the [G]
dark side of the [D]morning? It ain’t me
 
(DROP ”It ain’t me”)
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D] [D]
[C] [G] [Em] [D] [C] [G] [D] [D]

Ngoài xem hợp âm bài hát It Ain’t Me bạn có thể xem thêm nhiều chord nhiều bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề It Ain’t Me.

#Aint.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, mv ca nhạc của các bản nhạc hot mới công chiếu của các ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những bảng hợp âm chúng tôi cung cấp nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và cũng chúc các bạn đánh đàn bản nhạc It Ain’t Me hay nhất nhé.