Hợp âm bài hát Love Never Felt So Good | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Love Never Felt So Good tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Love Never Felt So Good | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

tone [F]
 
[Gm7]Baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]good
And I [Am7b5]doubt if it ever [D7b9]could
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
Oh, [Gm7]baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]fine
And I [Am7b5]doubt if it’s ever [D7b9]mine
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
 
And the [Am7b5]night is gonna be just [D7#9]fine
Gotta [Bbmaj7]fly, gotta [Am7]see, got to [Gm7]be
I can’t [C7]take it
 
‘Cause, [Gm7]baby, [C7]every time I love you
[Fmaj7]In and out of my life, [D7b9]in out, baby
[Gm7]Tell me, [C7]if you really love me
[Fmaj7]It’s in and out my life, [D7b9]in out, baby
So, [Gm7]baby, yes, [C7]love never felt so [Fmaj7]good
 
[Gm7]Baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]fine
And [Am7b5]I doubt if it’s ever [D7b9]mine
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
[Gm7]Baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]good
And I [Am7b5]doubt if it ever [D7b9]could
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
 
And the [Am7b5]night is gonna be just [D7#9]fine
Gotta [Bbmaj7]fly, gotta [Am7]see, can’t be[Gm7]lieve
I can’t [C7]take it
 
‘Cause, [Gm7]baby, [C7]every time I love you
It’s [Fmaj7]in and out my life, [D7b9]in out, baby
[Gm7]Tell me, [C7]if you really love me
It’s [Fmaj7]in and out my life [D7b9]driving me crazy
[Gm7]Baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]good
 
Aw, [Gm7]baby, [C7]love never felt so fine
And I [Am7b5]doubt if you’re [D7b9]mine all mine
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
Aw, [Gm7]baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]good (so good)
And I [Am7b5]doubt if it ever [D7b9]could
Not like you [Gm7]hold me, [C7]hold me
 
And the [Am7b5]night is gonna be just [D7#9]fine
Gotta [Bbmaj7]fly, gotta [Am7]see, can’t be[Gm7]lieve
I can’t [C7]take it
 
‘Cause, [Gm7]baby, [C7]every time I love you
It’s [Fmaj7]in and out my life, [D7b9]in out, baby
[Gm7]Tell me, [C7]if you really love me
It’s [Fmaj7]in and out my life [D7b9]driving me crazy
‘Cause, [Gm7]baby, [C7]love never felt so [Fmaj7]good

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Love Never Felt So Good mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Love Never Felt So Good.

#Love #Felt #Good.
Ngoài xem hợp âm bài hát Love Never Felt So Good bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé