Hợp âm bài hát Magic castle (魔法城堡 ) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Magic castle (魔法城堡 ) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Magic castle (魔法城堡 ) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

tone TFBOYS: B (capo 4 chơi G)
 
Tónghuà zhōng [G]mófǎ de chèng [C]bǎo
Yǒu [D]mènghuàn de wèi [G]dào
[Em]yì de mólì
[C]Quán yǔzhòu dōu [D]mànyán [G]dào
Chuánshuō zhōng [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
Shǒu [D]hù měi gè wéi [G]xiào
[Em]dòng jié jiè
Ràng [C]chōngjǐng dōu kuài [D]kuài zhǎng [G]gāo
 
Cǎi [G]sè de yáng [C]guāng
Sǎ mǎn [D]le chéng [G]qiáng
Gōu [C]lèzhe xī [D]wàng de mú [G]yàng
 
Jīng [C]líng fēi [D]
Bàn téng [B]wàn shēng [Em]zhǎng
Hé shēng [C]jī yīqǐ bèi [G]wúxiàn lā [D]cháng
Shǒu [G]xīn nǐ de [C]ài
Huà zuò [D]yuán néng [G]liàng
[C]zhàn zài mó [D]fǎ zhèn zhōng
[G]yāng (wǒ yòngxīn quánlì yínchàng)
Tiáo [C]pí de jù [D]
Zài dà [B]diàn tīng [Em]táng
Yuánsù [C]bǎ xīnzhōng de [D]hēi’àn zhào
[G]liàng (zhìyù suǒyǒu de chuāngshāng)
 
Xuānxiāo [C]yǐ yànjuànle [D]ma
Nà ji [B]ù qídài [Em]ba
[C]pò fáwèi [D]yǒu suǒ
biàn [G]huà (huì yǒu suǒ biànhuà)
Xiāngxìn [C]ba bùyào hài [D]
Yǒngqì [B]wúxiàn [Em]
Fán [C]nǎo fàngxià
Kuài [Am]xiàng mófǎ chéng [G]bǎo jìn [D]fā!
 
Tónghuà zhōng [G]mófǎ de chèng [C]bǎo
Yǒu [D]mènghuàn de wèi [G]dào
[Em]yì de mólì
[C]Quán yǔzhòu dōu [D]mànyán [G]dào
Chuánshuō zhōng [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
Shǒu [D]hù měi gè wéi [G]xiào
[Em]dòng jié jiè
Ràng [C]chōngjǐng dōu kuài [D]kuài zhǎng [G]gāo
 
Shǒu [G]xīn nǐ de [C]ài
Huà zuò [D]yuán néng [G]liàng
[C]zhàn zài mó [D]fǎ zhèn zhōng [G]
yāng (wǒ yòngxīn quánlì yínchàng)
Tiáo [C]pí de jù [D]
Zài dà [B]diàn tīng [Em]táng
Yuánsù [C]bǎ xīnzhōng de [D]hēi’àn zhào [G]
liàng (zhìyù suǒyǒu de chuāngshāng)
 
Xuānxiāo [C]yǐ yànjuànle [D]ma
Nà ji [B]ù qídài [Em]ba
[C]pò fáwèi [D]yǒu suǒ biàn
[G]huà (huì yǒu suǒ biànhuà)
Xiāngxìn [C]ba bùyào hài [D]
Yǒngqì [B]wúxiàn [Em]
Fán [C]nǎo fàngxià
Kuài [Am]xiàng mófǎ chéng [G]bǎo jìn [D]fā!
 
Tónghuà zhōng [G]mófǎ de chèng [C]bǎo
Yǒu [D]mènghuàn de wèi [G]dào
[Em]yì de mólì
[C]Quán yǔzhòu dōu [D]mànyán [G]dào
Chuánshuō zhōng [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
Shǒu [D]hù měi gè wéi [G]xiào
[Em]dòng jié jiè
Ràng [C]chōngjǐng dōu kuài [D]kuài zhǎng [G]gāo
 
(RAP)
Sēn [Em]lín wài de xiǎolù
Kàn [C]huāxiāng mǎn bù
[D]Wǒ hé màntiān de yuánsù
Chéng [G]mén xià mànbù
Huí [Em]láng de shēn chù
[C]Yāojing tiàozhe wǔ
Shǒuhù [D]nǐ de xīnqíng
Yào duì [G]quán shìjiè xuānbù
[Em]Chénjiù de gǔshū
[C]Qíshì hé nǚwū
[D]gébì āntúshēng jiā de wáng [G]zǐ hé gōngzhǔ
[Em]Móhuàn de wéimù
[C]Děngdài nǐ jiārù
Mófǎ [D]chéngbǎo yīn nǐ ér jiān [G]
 
Tónghuà zhōng [G]mófǎ de chèng [C]bǎo
Yǒu [D]mènghuàn de wèi [G]dào
[Em]yì de mólì
[C]Quán yǔzhòu dōu [D]mànyán [G]dào
Chuánshuō zhōng [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
Shǒu [D]hù měi gè wéi [G]xiào
[Em]dòng jié jiè
Ràng [C]chōngjǐng dōu kuài [D]kuài zhǎng [G]gāo
Nǐ jiùshì [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
Xīn [D]tiàodòng de gāng [G]hǎo
[Em]kāi rènyì mén
[C]Jiēshòu wǒmen [D]de xùn [G]hào
Nǐ xīnzhōng [G]mófǎ de chéng [C]bǎo
[D]jiāngù ér kě [G]kào
Zuì [Em]hòu bié wàngdiào
[C]Shíkè yào wēi [D]yáng zuǐ [G]jiǎo

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Magic castle (魔法城堡 ) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Magic castle (魔法城堡 ).

#Magic #castle #魔法城堡.
Ngoài xem hợp âm bài hát Magic castle (魔法城堡 ) bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé