Hợp âm bài hát Moonlight Shadow | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Moonlight Shadow tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Moonlight Shadow | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Tone chuan la E. Capo 4 choi C. Tone [C]
Verse 1:
The [Am] last that ever she [F] saw him
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
He [Am] passed on worried and [F] warning
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
[C]Lost in a riddle last [G] Saturday night
[Am] Far [F] away on the [G] other side
He was [C] caught in the middle of a [G] desperate fight
And she [Am] couldn’t find [F] how to push [G] through
 
Verse 2:
The [Am] trees that whisper in the [F] evening
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
Sing a [Am] song of sorrow and [F] grieving
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
[C]All she saw was a silhou[G]ette of a gun
[Am]Far [F] away on the [G] other side.
He was [C] shot six times by a [G] man on the run
And she [Am] couldn’t find [F] how to push [G] through
 
(Chorus)
[C]I [G]stay
[C]I [G]pray
I see [C] you in [F] heaven [G] far away
[C]I [G]stay
[C]I [G]pray
I see [C] you in [F] heaven [G] one day
 
Verse 3:
[Am] Four a.m. in the [F] morning
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
I [Am] watched your vision [F] forming
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
[C]Stars roll slowly in a [G] silvery night
[Am]Far [F] away on the [G] other side
Will you [C] come to talk to [G] me this night
But she [Am] couldn’t find [F] how to push [G] through
 
(Chorus)
[C]I [G] stay
[C]I [G] pray
I see [C] you in [F] heaven [G] far away
[C]I [G] stay
[C]I [G] pray
I see [C] you in [F] heaven [G] one day
[Am]Far [F] away on the [G] other side
[C]Caught in the middle of a [G] hundred and five
The [C] night was heavy but the [G] air was alive
But she [Am] couldn’t find [F] how to push [G] through
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
[G]Carried away by a [C] moonlight [G] shadow
[Am]Far [F] away on the [G] other side

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Moonlight Shadow mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Moonlight Shadow.

#Moonlight #Shadow.
Ngoài xem hợp âm bài hát Moonlight Shadow bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé