Hợp âm bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Capo 3
Intro
[G] [D] [Em7] [C]
[G] [D] [Em7] [C]
 
[G]nǐ shuō qīng sè zuì dā [Bm7]chūliàn
[Em7]rú xiǎoxuě luòxià hǎi’ [Bm7]ànxiàn [G7]
[C]dì wǔ gè [D]jìjié mǒu yī [Bm7]tiān shàng [Em]yǎn
[Am7]wǒmen yǒu xiāngyù de [D]shíjiān
 
[G]nǐ shuō kōng píng shìhé [Bm7]xǔyuàn [B7]
[Em7]zài fēng nuǎn yuèguāng dì [Bm7]dìdiǎn
[C]dì shísān yuè nǐ jiù rú [Bm7]qí chū [Em7]xiàn
[Am7]hǎi zhī jiǎo yě bù zài [D]yáoyuǎn
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]xiàtiān
tīng bùjiàn de [Em7]xuānyán chóngfùguò hěn [Bm7]duō nián
běiwěi xiàn de [Cmaj7]sīniàn bèi jì [D]fēng chuī yuǎn
[Bm7]chuī yuǎn mòniàn [Em7]de cè liǎn
[Am7]chuī yuǎn míng chàng de shī [D]piān
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]yèpiàn
qù bù [B7]tóng de [Em]shìjiè [Em7]què cóng bùcéng [Bm7]gàobié
cānghǎi yuè de [Cmaj7]xiǎngniàn yǔhuà [D]wǒ zuótiān
[Bm7]zài wǒ chéngshú [Em7]de xiàoliǎn
[Am7]nǐ què wèi kànguò yī [D]yǎn
 
[G] [Cmaj7] [G] [D]
 
[G]nǐ shuō kōng píng shìhé [Bm7]xǔ yuàn
[Em7]zài fēng nuǎn yuèguāng dì [Bm7]dìdiǎn
[C]dì shísān yuè nǐ jiù [Bm7]rúqí chū [C#m7]xiàn
[Am7]hǎi zhī jiǎo yě bù zài [D]yáoyuǎn
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]xiàtiān
tīng bù [B7]jiàn de [Em7]xuānyán chóngfùguò hěn [Bm7]duō nián
běiwěi xiàn de [C]sīniàn bèi jì [D]fēng chuī yuǎn
[Bm7]chuī yuǎn mòniàn [Em7]de cè liǎn
[Am7]chuī yuǎn míng chàng de shī [D]piān
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]yèpiàn
qù bù [B7]tóng de [Em]shìjiè [Em7]què cóng bùcéng [Bm7]gàobié
cānghǎi yuè de [C]xiǎngniàn yǔhuà [D]wǒ zuótiān
[Bm7]zài wǒ chéngshú [Em7]de xiàoliǎn
[Am7]nǐ què wèi kànguò yī [D]yǎn
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]xiàtiān
[B7]tīng bùjiàn de [Em7]xuānyán chóngfùguò hěn [Bm]duō nián
běiwěi xiàn de [C]sīniàn bèi jì [D]fēng chuī yuǎn
[Bm7]chuī yuǎn mòniàn [Em]de cè liǎn
[Am7]chuī yuǎn míng chàng de shī [D]piān
 
nǐ jiāo’ào de [G]fēi yuǎn wǒ qīxī de [Bm7]yèpiàn
qù bù [B7]tóng de [Em]shìjiè [Em7]què cóng bùcéng [Bm7]gàobié
cānghǎi yuè de [C]xiǎngniàn yǔhuà wǒ zuó [D]tiān
[Bm7]zài wǒ chéngshú [Em7]de xiàoliǎn
[Am7]nǐ què wèi kànguò yī [D]yǎn
 
Outro
[G] [D] [Em] [C]

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉).

#Phi #Điểu #Và #Sầu #飞鸟和蝉.
Ngoài xem hợp âm bài hát Phi Điểu Và Ve Sầu (飞鸟和蝉) bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm khác tại đây.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *