Hợp âm bài hát She | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát She tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc She | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

capo 3
 
[G]She hangs out [E]every day [C]near by the [D]beach
[G]Havin’ a [E]Heineken [C]fallin’ [D]asleep
[C]She looks so [G]sexy when she’s [E]walking the [D]sand
[G]Nobody [E]ever put a [C]ring on her [G]hand
[G]Swim to the [E]oceanshore [C]fish in the [D]sea
[G]She is the [E]story the [C]story is [D]she
She [C]sings to the [G]moon and the [E]stars in the [D]sky
[G]Shining from [E]high above you [C]shouldn’t ask [G]why
 
Chorus
[G]She is the [E]one that you [C]never [D]forget
[G]She is the [E]heaven-sent [C]angel you [D]met
Oh, [C]she must be the [G]reason why [E]God made a [D]girl
[G]She is so [E]pretty all [C]over the [D]world
 
Verse 2
[G]She puts the[E] rhythm, the [C]beat in the [Đ]drum
[G]She comes in [E]the morning, in the [C]evening she’s [D]gone
[C]Every little [G]hour every[E] second you[D] live
[G]Trust in[E] eternity that’s[C] what she [G]gives
[G]She looks like[E] Marilyn, walks [C]like [D]Suzanne
[G]She talks like [E]Monica[C] and [D]Marianne
She [C]wins in [G]everything that [E]she might [D]do
[G]And she will [E]respect you[C] forever just[G] you
 
Chorus
[G]She is the [E]one that you [C]never [D]forget
[G]She is the [E]heaven-sent [C]angel you [D]met
Oh, [C]she must be the [G]reason why [E]God made a [D]girl
[G]She is so [E]pretty all [C]over the [D]world
 
Break
She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like them like we
She is in you and me
 
 

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát She mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát She.

.
Ngoài xem hợp âm bài hát She bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé