Hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) – Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Time boils the rain (时间煮雨) mới cập nhật – dễ đàn.

hợp âm chia ở tone [Am]
intro:
[F] [G] [Am]
[F] [G] [C]
[F] [G] [Am] [D] [Dm] [G] [Am]
 
[F]Fēngchuī [G]yǔ chéng [Am]huā
[F]shíjiān [G]zhuī bù shàng [C]báimǎ
[F]nǐ nián [G]shào zhǎngxīn [D]de mèng [Dm]huà
[Dm]yīrán jǐn [Em]wòzhe [Asus4]ma [A]
[F]yún fān [G]yǒng chéng [Am]xià
[F]yǎnlèi [G]bèi suìyuè [C]zhēngfā
[F]zhè tiáo [Em]lùshàng de [Am]nǐ wǒ [D]
[Dm]yǒu shuí mí [G]lù le [C]ma
 
wǒmen [F]shuō hǎo [Em]bù fēn [Am]
yào [Dm]yīzhí [G]yīzhí zài yī [C]
[F]jiùsuàn yǔ shí [E]jiān wèi [Am]
jiù [Dm]suàn yǔ [G]quán shìjiè bèi [Csus4][C]
 
[F] [G] [Am]
[F] [G] [F]
 
[F]fēngchuī [G]liàng xuě [Am]huā
[F]chuī bái [G]wǒmen de [C]tóufà
[F]dāngchū [G]shuō yīqǐ [Am]chuǎng tiān [D]xià
[Dm]nǐmen hái [Em]jìdé [Asus4]ma [A]
 
[F]nà yī [G]nián shèng [Am]xià
[F]xīnyuàn [G]xǔ de wúxiàn [C]
[F]wǒmen [Em]shǒu lāshǒu [Am]yě chéng [D]zhōu
[F]huàguò bēi [G]shāng hé [Csus4]liú [C]
 
nǐ céng [F]shuōguò [Em]bu fēn [Am]
yào [Dm]yīzhí [G]yīzhí zài yī [C]
xiànzài [F]wǒ xiǎng [G]wèn wèn [Am]
shì [Dm]fǒu zhǐ [G]shì tóng yán wú [C][F]
[C]tiānzhēn [F]suìyuè [Em]bùrěn [Am]
qīng [Dm]chūn huāng [G]táng wǒ bù fù [C]
[F]dàxuě [G]qiú nǐ [E]bié mǒ [Am]
[Dm]men zài [G]yīqǐ de hén [C]
 
[F]dàxuě [G]yě wú [E]fǎ mǒ [Am]
[Dm]men gěi [G]bǐcǐ de yìn [C]
[F]jīnxī [G][Am]
[F]qīng [G]cǎo lí [C]
[F]míngyuè [Em]yè sòng [Am]jūn qiān [D]
[Dm]děng lái nián [Em]qiū [F]fēng qǐ [Am]

Ngoài xem hợp âm bài hát Time boils the rain (时间煮雨) bạn có thể xem thêm nhiều chord nhiều bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Time boils the rain (时间煮雨).

#Time #boils #rain #时间煮雨.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, mv ca nhạc của các bản nhạc hot mới công chiếu của các ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những bảng hợp âm chúng tôi cung cấp nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và cũng chúc các bạn đánh đàn bản nhạc Time boils the rain (时间煮雨) hay nhất nhé.