Hợp âm bài hát Too Much To Ask | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Too Much To Ask tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Too Much To Ask | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Intro
[Am] [G] [C]
 
Verse
[Am] Waiting [G]here for [C]someone
[Am] Only [G]yesterday we were on the [C]run
[Am] You smile back [G]at me and your [C]face lit up the sun
Now I’m [Am]waiting [G]here for [C]someone
 
Pre-Chorus
And, [Dm]oh [C]love [Dm]until you feel [C]this rough
[Dm] Why’s it [C]only you I’m thinking [G]of
 
Chorus
[F] My shadows [C]dancing
[Am] Without you [G]for the first time
[F] My heart is [C]hoping
[Am] You’ll walk [G]right in tonight
[F]Tell me there are things that [C]you regret
[Am]Cause if I’m being honest I [G]ain’t over you yet
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?
 
Post-Chorus
[F] [C] [Am] Is It Too Much To [G] Ask?
[F] [C] [Am] [G]
 
Verse 2
[Am] Someone’s [G]moving [C]outside
[Am] The lights come [G]on and down the [C]drive
[Am] I forget you’re not [G]here when I close my [C]eyes
[Am] Do you still [G]think of me [C]sometimes?
 
Pre-Chorus
And, [Dm]oh [C]love, [Dm]watch the sun [C]comeing up
[Dm] Don’t it feel [C]fucked we’re [G]not in love
 
Chorus 2
[F] The shadows [C]dancing
[Am] Without you [G]for the first time
[F] My heart is [C]hoping
[Am] You’ll walk right [G]in tonight
[F]Tell me there are things that [C]you regret
[Am]Cause if I’m being honest I [G]ain’t over you yet
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?
 
Bridge
[F] [C] [Am] [G] (x3)
 
Chorus 3
[F] The shadows [C]dancing
[Am] Without you [G]for the first time
[F] My heart is [C]hoping
[Am] You’ll walk [G]right in tonight
[F]Tell me there are things that [C]you regret
[Am]Cause if I’m being honest I [G]ain’t over you yet
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?
[F] The shadows [C]dancing
[Am] Without you [G]for the first time
[F] My heart is [C]hoping
[Am] You’ll walk [G]right in tonight
[F]Tell me there are things that [C]you regret
[Am]Cause if I’m being honest I [G]ain’t over you yet
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?
 
Outro
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?
[F] It’s all [C]I’m asking
[Am] Is it too much [G]to ask?

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Too Much To Ask mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Too Much To Ask.

.
Ngoài xem hợp âm bài hát Too Much To Ask bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé