Hợp âm bài hát Yêu là “Tha Thu” English Version | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Yêu là “Tha Thu” English Version tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Yêu là “Tha Thu” English Version | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

tone gốc: C
 
[C]In my memory [G] that time
[Am]First time we met [Em] made me miss you
[F]And day by day, [Em]I felt all
of [F]your love warmly came [G]over me
[C]When you came,[G] on that day
[Am]Somebody else was [Em]by your side
[F]Quickly held your hand,[Em] took you away
out of me, [Am]you went too [G]far from me
[F]So many times I’ve[G] seen you smile
[F]So many times your tears have [C]fallen down
[F]Just tell myself to be [G]strong stand by you
[F]Don’t love someone not [G]loving you.
 
Love is [C]such a gift
Please don’t [G]forget it
(Through) thick and thin [Am]together
Why we want to [Em]be apart
When [F]love is [G]broken, turn your [Em]head [Am]around
To see who’s [F]been by your side when you’re [G]hurt
 
Love is [C]magical
Sometimes we’re like [G]hero
They tell me I’m [Am]crazy
Just follow but [Em]no way out
Once [F]you’re in love
Your heart [C]forgives it all
for the [F]past that we [G]came [C]over

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Yêu là “Tha Thu” English Version mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Yêu là “Tha Thu” English Version.

#Yêu #là #Tha #Thu #English #Version.
Ngoài xem hợp âm bài hát Yêu là “Tha Thu” English Version bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé