Lời bài hát người đi xây cầu vùng cao

Lời bài hát người đi xây cầu vùng cao

Quê em anh đến
Có trời mây trập trùng
Tây Bắc đường xa
Tuyết giăng mùa đông
Anh làm cầu qua
Con suối sâu kia
Chỉ vì tình yêu
Vùng cao gọi mời
Khăn piêu tặng anh
Ấm tình cô gái
Duyên dáng tựa hoa ban
Núi rừng này
Anh có yêu em
Xin bắc nhịp cầu
Vượt suối ngàn
Đi tới bản em
Yêu anh người hỡi
Chân cứ muốn đi theo anh
Say giữa vòng xòe
Ta uống cùng nhau
Cho má hồng
Kìa con mắt liếc qua
Em qua cầu ấy
Đưa em đến bên anh
Ta đến bên nhau
Núi rừng nở muôn hoa
Nơi đây điệu khèn
Tiếng sáo ngân nga
Như tình yêu em
Đã trao anh người ơi
Quê em anh đến
Có trời mây trập trùng
Tây Bắc đường xa
Tuyết giăng mùa đông
Anh làm cầu qua
Con suối sâu kia
Chỉ vì tình yêu
Vùng cao gọi mời
Khăn piêu tặng anh
Ấm tình cô gái
Duyên dáng tựa hoa ban
Núi rừng này
Anh có yêu em
Xin bắc nhịp cầu
Vượt suối ngàn
Đi tới bản em
Yêu anh người hỡi
Chân cứ muốn đi theo anh
Say giữa vòng xòe
Ta uống cùng nhau
Cho má hồng
Kìa con mắt liếc qua
Em qua cầu ấy
Đưa em đến bên anh
Ta đến bên nhau
Núi rừng nở muôn hoa
Nơi đây điệu khèn
Tiếng sáo ngân nga
Như tình yêu em
Đã trao anh người ơi
Yêu anh người hỡi
Chân cứ muốn đi theo anh
Say giữa vòng xòe
Ta uống cùng nhau
Cho má hồng
Kìa con mắt liếc qua
Em qua cầu ấy
Đưa em đến bên anh
Ta đến bên nhau
Núi rừng nở muôn hoa
Nơi đây điệu khèn
Tiếng sáo ngân nga
Như tình yêu em
Đã trao anh người ơi
Như tình yêu em
Đã trao anh người ơi
Như tình yêu em
Đã trao anh người ơi

MV bài hát người đi xây cầu miền cao

Karaoke bài hát người đi xây cầu miền cao