Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics | Lyrics of new songs.

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy
Khoác lên tà áo màu hoa cưới,
gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm một người

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu
Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đậu hoen mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người

Above is all the Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics.

#Nỗi #Buồn #Gác #Trọ #Lyrics.

In addition to this Nỗi Buồn Gác Trọ Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.