Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics | Lyrics of new songs.

Uống nước[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.
Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy rạ
Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Ðó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có tả
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy rạ..

Above is all the Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics.

#Ơn #Nghĩa #Sinh #Thành #Lyrics.

In addition to this Ơn Nghĩa Sinh Thành Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.