Sông Quê Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Sông Quê Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Sông Quê Lyrics | Lyrics of new songs.

Hò …. ơ … sông quê nước chảy đôi bờ
Ðể anh chín dại mười khờ thương em…

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
————————————–

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bờ
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u

Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều

Ôi, con sông quê
Bao năm đã lở đã bồi
Ðời bễ dâu nên anh cũng giã quê người

Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa

Sóng đời cuốn trôi lở rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u

Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở)
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng…!

Above is all the Sông Quê Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Sông Quê Lyrics.

#Sông #Quê #Lyrics.

In addition to this Sông Quê Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.