Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn – Xemloibaihat.com cập nhật cảm âm mới nhất

Có phải bạn đang muốn tìm kiếm Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn – Cảm âm mới nhất.

Re re sol la la la la sol la do2 la

Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng

Re mi fa la sol sol sol fa mi sol mi re

Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông

Re re sol la la la la sol la do2 la

Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng

Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re

Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta

Re re sol la la la sol sol la do2 la

Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ

Re mi fa la sol sol sol fa la sol mi re

Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu

Re re sol la la la sol sol la do2 la

Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu

See also  [KARAOKE Vietsub] Niên Luân (年轮) - Trương Bích Thần (Ost Hoa Thiên Cốt 2015) - Xemloibaihat.com cập nhật mới

Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re

Điệp Khúc:

Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn

Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol

Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương

Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la

Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời

Re mi fa fa2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol

Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi

Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại

Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol

Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai

Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la

Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại

Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol

Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài

Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

Cảm âm Tướng Quân Tone Thấp:

NGÀN VẠN BInH Đao GIƯƠNG CAo HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC TA

Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol

CHẲNG LÀM TA BẤT An NHƯ KHI TA Ở TRƯỚC MẶT NÀNG

See also  Trách Ai Vô Tình - Hướng Dẫn thổi Sáo Thắm sáo - Xemloibaihat.com cập nhật mới

Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Fa Re Do

ĐẦU ĐỘI TRỜI CAo CHÂN GIẪM ĐẤT NGẠO NGHỄ NÚI SônG

Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol

MÀ LÒNG NHƯ CHẾT Đi KHI HAY TIn NÀNG ĐÃ THEo CHỒNG

Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do

BIỂN RỘNG TRỜI CAo ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ ĐỐI VỚI TA

Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol

MÀ MỘT NƠI TRÚ CHÂN TRonG TIm NÀNG QUÁ Sao XA LẠ

Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Sol Fa Re Do

GIỌT LỆ Nam NHI KHÔnG KHI NÀO ĐƯỢC RƠI XUỐNG ĐÂU

Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol

MÀ GIỜ Em TRÓT THEo Ai Nên TA ĐÀNH PHẢI BUÔnG SẦU

Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do

Điệp Khúc:

RƯỢU SẦU NÂNG SUỐT Đêm CHO QUÊn Đi NGÀY THÁNG U BUỒN

Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa

RẰNG NGƯỜI TA MÃI THƯƠNG NaY CŨNG ĐÃ MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG

Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol

NÀNG CÒN HAY NHỚ CHĂNG KHI XƯA TA ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI

Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa

DÙ NGÀY SaU CÓ Ra Sao TA VẪN MUỐN BÊn NGƯỜI THÔi

See also  [Guitar] Hướng dẫn - Có intro | Em Của Anh Đừng Của Ai | Long Cao | FAPTV | Chunn - Xemloibaihat.com cập nhật mới

Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2

NÀNG SỢ TA CHIẾN CHInH BAo NĂM KHÔnG CÓ NGÀY TRỞ LẠI

Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa

NÀNG CẦN NGƯỜI Ở BÊn CHĂM Lo SĂN SÓC CHO NGÀY Mai

Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol

NGÀY Ra Đi CHIẾC KHĂN Em TRao TA VẪN ManG GIỮ LẠI

Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa

HÌNH DUNG Em VẪN ĐanG THEo TA Đi HẾT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2

Ngoài xem Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn bạn có thể xem thêm nhiều cảm âm các bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/cam-am.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn – Dành cho các bạn chơi sáo.

#Tướng #Quân #Nhật #Phong #Cảm #âm #Chuẩn.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, cảm âm thổi sáo, mv ca nhạc, sheet nhạc, tiểu sử ca sĩ, tiểu sử nhạc sĩ, người nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những thông tin chúng tôi cung cấp. Nếu các bạn có nhu cầu tìm kiếm những thông tin khác liên quan đến âm nhạc thì bạn có thể xem nó ngay https://xemloibaihat.com nhé.