Xem lời bài hát I Want You By My Side | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc I Want You By My Side tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc I Want You By My Side | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

I Want You By My Side Trk 4 3:27
‘Jazz’ Bill Gillum (William McKinley Gillum)
(Bill Gillum)
Jazz Gillum – vocal & hmc, Big Bill Broonzy – guitar
unk sbass.
Recorded: Chicago, Saturday April 4, 1936 RCA Studio B
Album: Bill ‘Jazz’ Gillum The Bluebird Recordings 1934-1938
Bluebird 66717-2 RCA, BMG 1997.
Transcriber: [email protected]

I want you, I need you by my side
I want you, I need you by my side
Honey, please don’t leave me
And please don’t make me cry
Because I want you, an I need you by my side

(harmonica, guitar & bass)

I need you an want you for myself
Yes, I need you and I want you for myself
Honey, please don’t leave me
Then go chose someone else
Because I want you, an I need you by my side

(harmonica, guitar & bass)

I’m goin’ to keep my baby’s side
Yes, I’m goin’ to keep my baby’s tied
Now come on, baby
An please an don’t you cry
Because I want you and I need you by my side.

(harmonica, guitar & bass to end)

~

Trên là toàn bộ phần lời bài hát I Want You By My Side mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát I Want You By My Side.

#Side.
Ngoài xem lời bài I Want You By My Side bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.