Xem lời bài hát Stand By Your Man | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc Stand By Your Man tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc Stand By Your Man | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

Written by tammy wynette
Available on the tribute album tammy wynette remembered

Sometimes it’s hard to be a woman
Giving all your love to just one man
Oh, you have bad times, and you have good times
Doing things that you don’t understand

Hey, but if you love him, you’ll forgive him
Even though he’s hard to understand
And if you love him, be proud of him
’cause after all, he’s just a man

Stand by your man
Give him two arms to cling to
And someone warm to come to
When nights are cold and lonely

Stand by your man
And show the world you love him
Keep giving all the love you can
Stand by your man

Trên là toàn bộ phần lời bài hát Stand By Your Man mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát Stand By Your Man.

#Stand #Man.
Ngoài xem lời bài Stand By Your Man bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.