Xem lời bài hát The Hokey Pokey | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc The Hokey Pokey tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc The Hokey Pokey | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

(spoken) everybody form a circle…

Put your left foot in,
Your left foot out,
Your left foot in,
And shake it all about.
You do the hokey pokey
And turn yourself around.

Now put your right foot in,
Your right foot out,
Right foot in
Then you shake it all about.
And then you do the hokey pokey
Turn yourself around,
That’s what it’s all about.

You put your head in,
You put your head out,
Put your head in,
And bang it all about.
Do the hokey pokey
And turn yourself around.
That’s what it’s all about.

Let’s do the hokey pokey!
Let’s do the hokey pokey!
Let’s do the hokey pokey!
That’s what it’s all about.

Put your right hand in,
Your right hand out,
Your right hand in,
And shake it all about,
You do the hokey pokey,
And you turn yourself around.

Now put your tongue in,
And your tongue out,
Tongue in,
And blblblblbl!
You do the hokey pokey
Turn yourself around
That’s what it’s all about.

You put your bottom in,
Put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Put your bottom in,
You put your bottom out,
Do the hokey pokey,
Turn yourself about.

Let’s do the hokey pokey!
Let’s do the hokey pokey!
Let’s do the hokey pokey!
That’s what it’s all about.

Trên là toàn bộ phần lời bài hát The Hokey Pokey mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát The Hokey Pokey.

#Hokey #Pokey.
Ngoài xem lời bài The Hokey Pokey bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.