Xem lời bài hát Truly Madly Deeply | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc Truly Madly Deeply tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc Truly Madly Deeply | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

I’ll be your dream
I’ll be your wish I’ll be your fantasy
I’ll be your hope I’ll be your love
Be everything that you need
I love you more with every breath
Truly, madly, deeply do
I will be strong I will be faithful
’cause I’m counting on
A new beginning
A reason for living
A deeper meaning
I want to stnd with you on
a mountain
I want to bathe with in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me
And when the stars are shining
Brightly in the velvet sky,
I’ll make a wish to send it to heaven
Then make you want to cry
The tears of joy for all the
pleasure in the certainty
That we are surrounded by the
comfort and protection of
the highest powers
In lonely hours
The tears devour you
I want to stand with you on
a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Untill the sky falls down on me
Oh can you see it baby?
You don’t have to close your eyes
’cause it’s standing right
before you
All that you need will surely come
I’ll be your dream
I’ll be your wish I’ll be your fantasy
I’ll be your hope I’ll be your love
Be everything that you need
I love you more with every breath
Truly, madly, deeply do
I want to stand with you on
a mountain
I want to bathe with in the sea
I want to lay like this forever
Untill the sky falls down on me

Trên là toàn bộ phần lời bài hát Truly Madly Deeply mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát Truly Madly Deeply.

#Madly #Deeply.
Ngoài xem lời bài Truly Madly Deeply bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.