Xót Xa Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Xót Xa Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Xót Xa Lyrics | Lyrics of new songs.

Ðôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
Ðời em là cả ước muốn tương lai
Mà tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chung đường chung bước?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì
Ngờ như không biết hãy tìm quên đi
Từ khi em lỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau xót giây phút phân ly
Ước mơ còn ước mơ gì?

Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
Mưa rơi ướt đôi tâm hồn
Tình yêu vỗ cánh bay đi
Mang về trả lại trăng saọ

Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Tình như chiếc lá rớt rụng bên song
Hỏi em, em có biết hay không
Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
Cách chia nào chẳng đau lòng?

Above is all the Xót Xa Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Xót Xa Lyrics.

#Xót #Lyrics.

In addition to this Xót Xa Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.