Yêu Em Dài Lâu Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Yêu Em Dài Lâu Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Yêu Em Dài Lâu Lyrics | Lyrics of new songs.

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
Ðưa anh đi tìm vần thơ
Qua công viên lá rơi trên con đường về
Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
Cho bão tố về làm chiêm bao
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu

Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Ðến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu

Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu

Like an autumn breeze that beckons me
Like a softly spoken rhymẹ
Like a lover’s park,
the leaves must fall
in a sweetly shaped design.

On a night when gentle breezes blow
and the rain will softly fall
I will hold you close
and love you so
and my heart will say it all

æll always love you sọ
Forever isn’t long enough you know.
æll never let you gọ
æll always love you sọ

Love you til the end of time,
my love then eternity will be ours.
Til the sun forgets to shine above
and the day denies the hour.

Like a song that brings you peace inside
Like a wish that’s just come true
Like a dream that never ends because
æm so in love with yoụ

æll always love you sọ
Forever isn’t long enough you know.
æll never let you gọ
æll always love you sọ

Above is all the Yêu Em Dài Lâu Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Yêu Em Dài Lâu Lyrics.

#Yêu #Dài #Lâu #Lyrics.

In addition to this Yêu Em Dài Lâu Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.