Anh Còn Nợ Em Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Anh Còn Nợ Em Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Anh Còn Nợ Em Lyrics | Lyrics of new songs.

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song

Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em

Above is all the Anh Còn Nợ Em Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Anh Còn Nợ Em Lyrics.

#Anh #Còn #Nợ #Lyrics.

In addition to this Anh Còn Nợ Em Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.