Dấu Tình Sầu Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Dấu Tình Sầu Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Dấu Tình Sầu Lyrics | Lyrics of new songs.

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt…

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trời còn mây tím để lá mơ nhiềụ
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầụ
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đị

Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Ðường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi gió mang đấu địa đàng
Ðường lên đá che vết nồng nàn…
Người còn nhớ mãi hay quên lờị

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên…….

Above is all the Dấu Tình Sầu Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Dấu Tình Sầu Lyrics.

#Dấu #Tình #Sầu #Lyrics.

In addition to this Dấu Tình Sầu Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.