Hợp âm bài hát 180 Kev Hlub Ndlwg Moog – Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát 180 Kev Hlub Ndlwg Moog đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc 180 Kev Hlub Ndlwg Moog mới cập nhật – dễ đàn.

Intro: |[C]|[G]|[C]|
 
Verse 1:
[C]Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlwj huv,
[G]Ndlwg tawm huv Yexus rua [C]txhua tug,
[C]Ndlwg moog rua cov tuabneeg kws nyuaj sab,
[G]Ndlwg moog nplig txhua tug lub [C]sab.
 
Chorus:
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtswv kev hlub
huv kuv ndlwg moog [D]rua txhua tug;
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtsev kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua [G]txhua [C]tug;
 
Verse 2:
[C]Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlej tub,
[G]Ndlwg tawm huv kuv hab [C]huv koj lug,
[C]Ndlwg moog rua cov tuabneeg kws raugtxim,
[G]Ndlwg moog cawm kuas txhua tug [C]dlim.
 
Chorus:
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtswv kev hlub huv
kuv ndlwg moog [D]rua txhua tug;
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtsev kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua [G]txhua [C]tug;
 
Verse 3:
[C]Kev hlub ndlwg moog zoo leg tu dlej ntshab,
[G]Ndlwg moog rua cov tuabneeg qhuav [C]sab,
[C]Ndlwg moog rua cov tu ncua hab cov pluag
[G]Ndlwg moog rua cov kws tsi [C]muaj.
 
Chorus:
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtswv kev hlub huv
kuv ndlwg moog [D]rua txhua tug;
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtsev kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua [G]txhua [C]tug;
 
Verse 4: – mellow
[C]Kev hlub ndlwg moog zoo le tug dlwj txhawv,
[G]Ndlwg moog rua cov nyuaj sab ntxhuv [C]plawv,
[C]Ca kev hlub ndlwg tawm ntawm koj hab kuv,
[G]Peb suav dlawg txhaj txawj sis [C]hlub.
 
Chorus:
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtswv kev hlub huv
kuv ndlwg moog [D]rua txhua tug;
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtsev kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua [G]txhua [C]tug;
 
Chorus: – mellow
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtswv kev hlub huv
kuv ndlwg moog [D]rua txhua tug;
Ca kev [F]hlub ndlwg moog,
Ca kev [C]hlub ndlwg moog,
Ca [Dm]Vaajtsev kev hlub huv kuv
Ndlwg moog rua [G]txhua [C]tug;
 

Ngoài xem hợp âm bài hát 180 Kev Hlub Ndlwg Moog bạn có thể xem thêm nhiều chord nhiều bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề 180 Kev Hlub Ndlwg Moog .

#Kev #Hlub #Ndlwg #Moog.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, mv ca nhạc của các bản nhạc hot mới công chiếu của các ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những bảng hợp âm chúng tôi cung cấp nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và cũng chúc các bạn đánh đàn bản nhạc 180 Kev Hlub Ndlwg Moog hay nhất nhé.