Hợp âm bài hát Good for you | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Good for you tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Good for you | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Capo 1
(Intro)
[Em] [G] [A] [Em] [D]
 
(Verse 1)
I’m on my 14 [Em] carats
I’m 14 [G] carat
Doing it [A] up like Midas.. [Em] hmm [D]
Now you say I got a [Em] touch
So good, so good
[G] Make you never wanna leave
So [A] don’t, so [Em] don’t [D]
 
 
(Pre-Chorus)
Gonna wear that [Em] dress you like, skin-tight
Do my [G] hair up real, real nice
And [A] syncopate my skin to your heart [Em] beating [D]
 
 
(Chorus)
Cause I just wanna look [Em] good for you, good for you [G] mmm hmmm
I just wanna look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmmm [D]
Let me show you how [Em] proud I am to be yours
Leave this [G] dress a mess on the floor
And still look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmm [D] mmm hmm
 
 
(Verse 2)
I’m on my marquise [Em] diamonds
I’m a marquise [G] diamond
Could even make that [A] Tiffany jealous [Em] mmm hmmm [D]
You say I give it to you [Em] hard
So bad, so bad
[G] Make you never wanna leave
I [A] won’t, I[Em] won’t [D]
 
 
(Pre-Chorus)
Gonna wear that [Em] dress you like, skin-tight
Do my [G] hair up real, real nice
And [A] syncopate my skin to your heart [Em] beating [D]
 
 
(Chorus)
Cause I just wanna look [Em] good for you, good for you [G] mmm hmmm
I just wanna look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmmm [D]
Let me show you how [Em] proud I am to be yours
Leave this [G] dress a mess on the floor
And still look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmm [D] mmm hmm
 
 
(Bridge)
[Em] Trust me, I can take you there
[G] Trust me, I can take you there
[A] Trust me, I, [G] trust me, I, [D] trust me, I
 
(Chorus)
Cause I just wanna look [Em] good for you, good for you [G] mmm hmmm
I just wanna look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmmm [D]
Let me show you how [Em] proud I am to be yours
Leave this [G] dress a mess on the floor
And still look [A] good for you, good for you [Em] mmm hmm [D] mmm hmm
 

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Good for you mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Good for you.

#Good.
Ngoài xem hợp âm bài hát Good for you bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé