Hợp âm bài hát Here Comes The Sun | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Here Comes The Sun tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Here Comes The Sun | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

Intro
[A] [A] [D] [E7]x2
 
Chorus
[A]Here [Asus2]comes the [A]sun
[D]Here comes the [B7]sun
And i say [A]its [Asus2]all [A]right
 
[F#madd11] [Esus4] [D6] [Esus4] [E7]
 
Verse1
[A]Little [Asus2]dar – [A]ling, its been a
[D]long, cold, lonely [E7]winter [E7sus4]
[A]Little [Asus4]dar – [A]ling it feels like
[D]years since its been [E7]here [E7sus4]
 
Chorus2
[A]Here c [Asus2]omes the [A]sun
[D]Here comes the [B7]sun
And i say [A]its [Asus2]all [A]right
 
[F#madd11] [Esus4] [D6] [Esus4] [E7] [A] [E7]
 
Verse 2
[A]Little [Asus2]dar – [A]ling, the
smile’s re [D]turning to their [E7]faces, [E7sus4]
[A]Little [Asus2]dar – [A]ling, it seems like
[D]years since its been [E7]here [E7sus4]
 
Chorus 3
[A]Here c [Asus2]omes t [A]he sun
[D]Here comes the [B7]sun
And i say [A]its [Asus2]all [A]right
 
[F#madd11] [Esus4] [D6] [Esus4] [E7] [A] [E7]
 
Bridge
[C] [G] [D/F#] [D] [A] [E7] [C] [G] [D/F#] [D] [A] [E7]X5
[C]Sun, [G]sun, [D/F#]sun, [D]here it [A]comes
 
[E7] [E7sus4] [E7] [E7sus4] [E]
 
Verse3
[A]Little [Asus2]dar – [A]ling, i feel
that [D]ice is slowly [E7]melting [E7sus4],
[A]Little [Asus2]dar – [A]ling, it seems like
[D]years since its been [E7]clear [E7sus4]
 
Chorus4
[A]Here [Asus2]comes the [A]sun
[D]Here comes the [B7]sun
And i say [A]its [Asus2]all [A]right
 
[F#madd11] [Esus4] [D6] [Esus4] [E7]
 
Chorus 5
[A]Here [Asus2]comes [A]the sun.
[D]Here comes the [B7]sun
Its [A]alright [Asus2] [A]
 
[F#madd11] [Esus4] [D6] [Esus4] [E7] [A] [Asus2] [A]
Its all right

Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Here Comes The Sun mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Here Comes The Sun.

#Sun.
Ngoài xem hợp âm bài hát Here Comes The Sun bạn có thể xem thêm nhiều bảng hợp âm khác tại đây nhé .

Xem lời bài hát xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi nhé