Hợp âm bài hát Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block | Bảng chuẩn nhất

Có phải bạn muốn tìm kiếm hợp âm bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay hợp âm bài hát Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block tại web Xemloibaihat.com nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block | Bảng chuẩn nhất cho các bạn chơi đàn.

* Popular song

Happy [G] birthday to [D] you
Happy birthday to [G] you
Happy [G] birthday Happy [C] birthday
Happy [G] birthday [D] to [G] you

* New Kid On The Block

Happy [G] birthday [Em] to you [C], this is your [D] day [D][F#][G]
On this day [Em] for you were gonna [C] love you in every [D] way[Em] This is your [G] day, your [Em] day,[C] happy [D] birthday to [G] you, to [Em] you (to you) [A][C][D]

Happy [G] birthday [Em] to you [C] , youre still [D] young [G]
Age is just a [Em] number, dont you [C] stop having [D] fun

This is your [G] day, your [Em] day [C] ,happy [D] birthday to [G] you to [C] you)
This [C] day only [G] comes [C] once every [G] year
Be- [C] cause you’re so [G] wonderful with [A] each and everything you [D] do, hey! [G]

Happy [G] birthday [Em] to you [C], this is your [D] day [G]
On this day [Em] for you were gonna [C] love you in every [D] way

This is your [G] day, your [Em] day [C] , happy [D] birthday to [G] you, (to [Em] you)
This [D] day is [Em] only for [C] you [D] , cause youre so [D] special in [Em] every [D] way [C] Happy birth [D] day to [G] you!


Trên là toàn bộ phần hợp âm bài hát Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xem lời bài hát chúc bạn có được bảng hợp âm chuẩn cho bài hát của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến bảng hợp âm bài hát Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block.

#Hợp #âm #Happy #birthday #Kid #Block.
Ngoài xem hợp âm bài hát Hợp âm Happy birthday – New Kid On The Block bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm hay khác tại đây nhé https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi