Hợp âm bài hát Perfect Two – Xemloibaihat.com cung cấp hợp âm Việt chuẩn

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Perfect Two đúng vậy không? Nếu đúng như thế thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Bảng hợp âm bài nhạc Perfect Two mới cập nhật – dễ đàn.

INTRO: G – D – Em – C (OOOhhh, Yeaaahh)
VERSE I
[G]You can be the peanut butter to my jelly,
[D]You can be the butterflies I feel in my belly
[Em]You can be the captain and I can be a first maid
[C]You can be the chills that I feel on our first date.
[G]You can be the hero and I can be a sidekick
[D]You can be the tear that I cry if we ever split
[Em]You can be the rain from the cloud when it’s stormin’
[C]Or you could be the sun when it shines in the mornin’
[G]Don’t know if I could ever be
[D]Without you coz boy you complete me
[Em]And in time I know that we’ll both see
[C]That we’re all we need
‘Cause you’re the apple [G]to my pie
You’re the straw [D]to my berry
You’re the smoke [Em]to my high
You’re the one I [C]wanna marry
 
–Hook
Coz you’re [G]the one for me (for me)
And I’m [D]the one for you (for you)
You take [Em]the both of us (of us)
And we’re [C]the perfect two
We’re [G]the prefect two,
We’re [D]the perfect two
Baby [Em]me and you
We’re [C]the perfect two.
 
VERSE II
You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth, I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be heart that I spill on the pages.
You can be the vodka and I can be the chaser,
You can be the pencil and I can be paper
You can be as cold as the winter weather
But I don’t care as long as we’re together
[G]Don’t know if I could ever be
[D]Without you coz boy you complete me
[Em]And in time I know that we’ll both see
[C]That we’re all we need
‘Cause you’re the apple [G]to my pie
You’re the straw [D]to my berry
You’re the smoke [Em]to my high
You’re the one I [C]wanna marry
 
–Hook
Coz you’re [G]the one for me (for me)
And I’m [D]the one for you (for you)
You take [Em]the both of us (of us)
And we’re [C]the perfect two
We’re [G]the prefect two,
We’re [D]the perfect two
Baby [Em]me and you
We’re [C]the perfect two.
 
–Hook
[G]You know that I’ll [D]never doubt ya,
And [D]you know that I think [Em]about ya
And [Em]you know I can’t [C]live without ya.
I [G]love the way [D]that you smile,
And maybe in [Em]just a while
I can see me walk [C]down the aisle
‘Cause you’re the apple [G]to my pie
You’re the straw [D]to my berry
You’re the smoke [Em]to my high
You’re the one I [C]wanna marry
 
–Hook
Coz you’re [G]the one for me (for me)
And I’m [D]the one for you (for you)
You take [Em]the both of us (of us)
And we’re [C]the perfect two
We’re [G]the prefect two,
We’re [D]the perfect two
Baby [Em]me and you
We’re [C]the perfect two.

Ngoài xem hợp âm bài hát Perfect Two bạn có thể xem thêm nhiều chord nhiều bài hát khác tại đây: https://xemloibaihat.com/hop-am-bai-hat.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Perfect Two.

#Perfect.

Xem lời bài hát là nơi bạn có thể xem lyrics nhạc, hợp âm nhạc, mv ca nhạc của các bản nhạc hot mới công chiếu của các ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem những bảng hợp âm chúng tôi cung cấp nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và cũng chúc các bạn đánh đàn bản nhạc Perfect Two hay nhất nhé.