Mã số karaoke Mã số 31169 – your sweetness – your sweetness 2018 | Mới cập nhật

Có phải bạn đang karaoke và bạn muốn tìm kiếm mã số karaoke phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay mã số
Mã số 31169 – your sweetness – your sweetness 2018 tại web Xemloibaihat.com nhé.

Mã số karaoke
Mã số 31169 – your sweetness – your sweetness 2018 – Mã số bài hát cập nhật nhanh nhất Việt Nam.

31169 your sweetness

Nhạc sĩ: Michelle Gayle
Lời bài hát “your sweetness”:
Folks down chippin and ŸŽ I’m losing my mind ŸŽ Walking in circles and ŸŽ I’m talking in rhymes ŸŽ I can’t help it but ŸŽ it happens each time ŸŽ you are near ŸŽ Whispering words I ŸŽ remember right away ŸŽ You’re not town’s wall ŸŽ that can take me ŸŽ to the max ŸŽ A one way ticket and ŸŽ I ain’t coming back ŸŽ from paradise ŸŽ ‘Cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ And your loving ŸŽ takes me higher ŸŽ Your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ And my desire ŸŽ My love is divine ŸŽ You treat me so fine ŸŽ There is commitment ŸŽ ‘cuz we’re one of a kind ŸŽ What did I do to ŸŽ deserve this kind ŸŽ All my dreams about ŸŽ something designed ŸŽ in your key ŸŽ You’re my king ŸŽ I’m your everyday queen ŸŽ Straight from out of ŸŽ the best of love scene ŸŽ Having your touch ŸŽ is truly what it needs ŸŽ to be in love ŸŽ ‘Cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ And your loving ŸŽ takes him higher ŸŽ Your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ Till the top of ŸŽ mountain high ŸŽ You gotta say yeah ŸŽ ‘Cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ And your loving ŸŽ takes him higher ŸŽ Your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ You’re my desire ŸŽ

folks down chippin and ŸŽ i’m losing my mind ŸŽ walking in circles and ŸŽ i’m talking in rhymes ŸŽ i can’t help it but ŸŽ it happens each time ŸŽ you are near ŸŽ whispering words i ŸŽ remember right away ŸŽ you’re not town’s wall ŸŽ that can take me ŸŽ to the max ŸŽ a one way ticket and ŸŽ i ain’t coming back ŸŽ from paradise ŸŽ ‘cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ and your loving ŸŽ takes me higher ŸŽ your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ and my desire ŸŽ my love is divine ŸŽ you treat me so fine ŸŽ there is commitment ŸŽ ‘cuz we’re one of a kind ŸŽ what did i do to ŸŽ deserve this kind ŸŽ all my dreams about ŸŽ something designed ŸŽ in your key ŸŽ you’re my king ŸŽ i’m your everyday queen ŸŽ straight from out of ŸŽ the best of love scene ŸŽ having your touch ŸŽ is truly what it needs ŸŽ to be in love ŸŽ ‘cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ and your loving ŸŽ takes him higher ŸŽ your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ till the top of ŸŽ mountain high ŸŽ you gotta say yeah ŸŽ ‘cuz your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ and your loving ŸŽ takes him higher ŸŽ your sweetness ŸŽ is my weakness ŸŽ you’re my desire ŸŽ

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan
712661 mã số karaoke your sweetness – chưa rõ
31498 mã số karaoke knock three times – Dawn
31031 mã số karaoke sugar sugar – Archies
714845 mã số karaoke sugar sugar – Khác
714097 mã số karaoke bigmouth strikes again – chưa rõ
31575 mã số karaoke morning has broken – Cat Stevens
33102 mã số karaoke what i did for love – Jack Jones

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ Michelle Gayle, ma so karaoke cua nhac si michelle gayle, bài hát your sweetness có mã số karaoke là gì?, bai hat your sweetness co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31169 la bai gi, Folks down chippin and là bài gì?, folks down chippin and la bai gi?, Mã số 31169 – your sweetness – your sweetness 2018

Trên là mã số karaoke bài hát mà bạn cần tìm rồi nhé.
Chúc bạn ca karaoke vui vẻ nha.

Tìm kiếm liên quan đến
Mã số 31169 – your sweetness – your sweetness 2018.

#Mã #số #sweetness #sweetness.
Ngoài xem mã số bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều mã số karaoke những bài hát khác tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *