Mã số karaoke Mã số karaoke ANYTIME YOU NEED A FRIEND 5 số Mariah Carey 32730 | Mới cập nhật

Có phải bạn đang karaoke và bạn muốn tìm kiếm mã số karaoke phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay mã số Mã số karaoke ANYTIME YOU NEED A FRIEND 5 số Mariah Carey 32730 tại web Xemloibaihat nhé.

Mã số karaoke Mã số karaoke ANYTIME YOU NEED A FRIEND 5 số Mariah Carey 32730 – Mã số bài hát cập nhật nhanh nhất Việt Nam.

Mã số karaoke ANYTIME YOU NEED A FRIEND 5 số Mariah Carey 32730

32730

ANYTIME YOU NEED A FRIEND Thêm vào yêu thích ma so karaoke anytime you need a friend

If you’re lonely
Nhạc sĩ: Mariah Carey

Lời bài hát ANYTIME YOU NEED A FRIEND

If you’re lonely ŸŽ and need a friend ŸŽ And troubles ŸŽ seem like ŸŽ They never end ŸŽ Just remember ŸŽ to keep the faith ŸŽ And love will ŸŽ be there ŸŽ to light the way ŸŽ Anytime you need ŸŽ a friend ŸŽ I will be here ŸŽ Never be ŸŽ alone again ŸŽ so don’t you fear ŸŽ Even if you’re ŸŽ miles away ŸŽ I’m by your side ŸŽ So don’t you ever ŸŽ be lonely ŸŽ Love will make ŸŽ it alright ŸŽ When the shadows ŸŽ are closing in ŸŽ And your spirit’s ŸŽ diminishing ŸŽ Just remember ŸŽ you’re not alone ŸŽ And love will ŸŽ be there ŸŽ to guide you home ŸŽ Anytime you need ŸŽ a friend ŸŽ I will be here ŸŽ Never be ŸŽ alone again ŸŽ so don’t you fear ŸŽ Even if you’re ŸŽ miles away ŸŽ I’m by your side ŸŽ So don’t you ever ŸŽ be lonely ŸŽ Love will make ŸŽ it alright ŸŽ If you just ŸŽ believe in me ŸŽ I will love ŸŽ you endlessly ŸŽ Take my hand ŸŽ Take me ŸŽ into your heart ŸŽ I’ll be there ŸŽ forever baby ŸŽ I won’t let go ŸŽ I’ll never let go ŸŽ Anytime you need ŸŽ a friend ŸŽ I will be here ŸŽ Never be ŸŽ alone again ŸŽ so don’t you fear ŸŽ Even if you’re ŸŽ miles away ŸŽ I’m by your side ŸŽ So don’t you ever ŸŽ be lonely Ÿ

Trên là mã số karaoke bài hát mà bạn cần tìm rồi nhé.
Chúc bạn ca karaoke vui vẻ nha.

Tìm kiếm liên quan đến Mã số karaoke ANYTIME YOU NEED A FRIEND 5 số Mariah Carey 32730.

#Mã #số #karaoke #ANYTIME #FRIEND #số #Mariah #Carey.
Ngoài xem mã số bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều mã số karaoke những bài hát khác tại đây.