Quỳnh Hương Lyrics | New Lyrics

Are you searching for Quỳnh Hương Lyrics? Would you like to see this lyrics? If that’s the case, then you can watch it right here.

View Quỳnh Hương Lyrics | Lyrics of new songs.

Ta mang cho em[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
Ðêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh
Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần
oOo
Ðêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh
Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Above is all the Quỳnh Hương Lyrics that you need to find.

Xemloibaihat.com Wish you find the lyrics of your favorite music.

Search related to topics Quỳnh Hương Lyrics.

#Quỳnh #Hương #Lyrics.

In addition to this Quỳnh Hương Lyrics you can see more lyrics here: https://xemloibaihat.com/music-world.

Thank you.