Xem lời bài hát If You Love Me (let Me Know) | Lyrics nhạc số 1 hiện nay

Có phải bạn muốn tìm kiếm lời bài hát phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn xem ngay lyrics bản nhạc If You Love Me (let Me Know) tại web Xemloibaihat.com nhé.

Lời của bản nhạc If You Love Me (let Me Know) | Bảng đầy đủ nhất cho các bạn đây.

(j. rostill)

You came when i was happy in your sunshine
I grew to love you more each passing day
Before too long i built my world around you
And i prayed you’d love enough of me to stay

If you love me let me know
If you don’t then let me go
I can’t take another minute
Of a day without you in it
If you love me let it be
If you don’t then set me free
Take the chains away
That keep me loving you

The arms that open wide to hold me closer
The hands that run their fingers through my hair
The smile that says “hello, it’s good to see you”
Anytime i turn around to find you there

It’s this and so much more tht make me love you
What else can i do to make you see
You know you have whatever’s mine to give you
But a love affair for one can never be

If you love me let me know
If you don’t then let me go
I can’t take another minute
Of a day without you in it
If you love me let it be
If you don’t then set me free
Take the chains away
That keep me loving you
Take the chains away
That keep me loving you
Loving you

Trên là toàn bộ phần lời bài hát If You Love Me (let Me Know) mà bạn cần tìm rồi nhé.
Xemloibaihat.com chúc bạn tìm được lời bản nhạc theo ý muốn của mình nhé.

Tìm kiếm liên quan đến lyrics bài hát If You Love Me (let Me Know).

#Love.
Ngoài xem lời bài If You Love Me (let Me Know) bạn có thể xem thêm nhiều lời nhạc hay khác tại đây nhé .

Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.